Dynamic Testing 2

Dynamic Testing là gì? Các loại, Kỹ thuật & Ví dụ

1.Dynamic Testing

Dynamic Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm tra hành vi động của mã phần mềm. 

Mục đích chính của Dynamic Testing là kiểm tra hành vi của phần mềm với các biến động hoặc các biến không phải là hằng số và tìm ra các vùng yếu trong môi trường thời gian chạy phần mềm. Mã phải được thực thi để kiểm tra hành vi động.

word image 51

2.Ví dụ về Dynamic Testing

Hãy hiểu Cách thực hiện Dynamic Testing với một ví dụ:

Giả sử chúng tôi đang kiểm tra trang đăng nhập nơi chúng tôi có hai trường là “Tên người dùng” và “Mật khẩu” và tên người dùng bị hạn chế ở chữ và số.

Khi người dùng nhập Tên người dùng là “vfftech“, hệ thống sẽ chấp nhận như vậy. Trong trường hợp khi người dùng nhập là vfftech99@123 thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo lỗi. Kết quả này cho thấy rằng mã đang hoạt động động dựa trên đầu vào của người dùng.

Dynamic Testing là khi bạn đang làm việc với hệ thống thực tế bằng cách cung cấp đầu vào và so sánh hành vi thực tế của ứng dụng với hành vi mong đợi. Nói cách khác, làm việc với hệ thống với mục đích tìm ra lỗi.

3. Dynamic Testing làm gì?

Mục đích chính của Dynamic Testing là đảm bảo rằng phần mềm hoạt động bình thường trong và sau khi cài đặt phần mềm, đảm bảo ứng dụng ổn định không có bất kỳ sai sót lớn nào (tuyên bố này được đưa ra bởi vì không có phần mềm nào là không có lỗi, chỉ kiểm tra có thể cho thấy sự hiện diện của lỗi và không vắng mặt)

Mục đích chính của Dynamic Testing là đảm bảo tính nhất quán cho phần mềm; hãy thảo luận điều này với một ví dụ.

Trong ứng dụng Ngân hàng, chúng tôi tìm thấy các màn hình khác nhau như Phần Tài khoản của Tôi, Chuyển khoản, Thanh toán Hóa đơn, v.v. Tất cả các màn hình này đều chứa trường số tiền chấp nhận một số ký tự.

Giả sử trường Tài khoản của tôi hiển thị số tiền là 25.000 và Chuyển tiền là 25.000 đô la và màn hình thanh toán hóa đơn là 25.000 đô la mặc dù số tiền giống nhau, cách số tiền được hiển thị không giống nhau do đó làm cho phần mềm không nhất quán.

word image 52

Tính nhất quán không chỉ giới hạn ở chức năng mà nó còn đề cập đến các tiêu chuẩn khác nhau như hiệu suất, khả năng sử dụng, tính tương thích, v.v., do đó, việc thực hiện Dynamic Testing trở nên rất quan trọng.

Vì vậy, dựa trên các phát biểu trên, chúng ta có thể nói hoặc kết luận rằng kiểm thử động là một quá trình xác nhận các ứng dụng phần mềm với tư cách là người dùng cuối trong các môi trường khác nhau để xây dựng phần mềm phù hợp.

4.Các loại Dynamic Testing

Dynamic Testing được phân thành hai loại

Kiểm tra hộp trắng

Kiểm tra hộp đen

Hình ảnh minh họa dưới đây cho chúng ta ý tưởng về các loại Dynamic Testing, Mức độ thử nghiệm, v.v.

5.Kỹ thuật Dynamic Testing

Kỹ thuật Dynamic Testing trong STLC bao gồm các nhiệm vụ khác nhau như Phân tích yêu cầu cho các bài kiểm tra, Lập kế hoạch kiểm thử, Thiết kế và triển khai trường hợp thử nghiệm, Thiết lập môi trường thử nghiệm, Thực hiện trường hợp thử nghiệm, Báo cáo lỗi và cuối cùng là Đóng thử nghiệm. 

Tất cả các nhiệm vụ trong kỹ thuật Dynamic Testing đều phụ thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ trước đó trong quá trình kiểm thử.

Trong STLC, chúng ta có thể nói rằng Quy trình Dynamic Testing thực tế bắt đầu từ Thiết kế trường hợp thử nghiệm, hãy thảo luận chi tiết từng hoạt động.

word-image-53

Trước khi tham gia vào quy trình, chúng ta hãy thảo luận về chiến lược cần phải tuân theo cho Dynamic Testing.

Chiến lược kiểm tra chủ yếu nên tập trung vào các nguồn lực có sẵn và khung thời gian. Dựa trên các yếu tố này, mục tiêu của thử nghiệm, phạm vi thử nghiệm, các giai đoạn hoặc chu kỳ thử nghiệm, loại môi trường, các giả định hoặc thách thức có thể phải đối mặt, rủi ro, v.v. phải được lập thành văn bản.

Khi chiến lược được xác định và được ban quản lý chấp nhận thì quá trình thiết kế trường hợp thử nghiệm thực tế sẽ bắt đầu

5.1 Thiết kế và triển khai thử nghiệm là gì

Trong giai đoạn này, chúng tôi xác định,

Các tính năng được kiểm tra

Xuất phát các điều kiện kiểm tra

Tìm kiếm các hạng mục bảo hiểm

Tìm các trường hợp kiểm tra

Thiết lập môi trường thử nghiệm

Chúng ta phải đảm bảo rằng Môi trường thử nghiệm phải luôn giống với Môi trường sản xuất, trong giai đoạn này, chúng ta phải cài đặt bản dựng và quản lý các máy thử nghiệm.

5.2 Thực hiện kiểm tra

Trong giai đoạn này, các trường hợp kiểm thử thực sự được thực thi.

5.3 Đã chụp báo cáo lỗi

Dựa trên việc thực thi nếu Kết quả mong đợi và thực tế không giống nhau thì trường hợp thử nghiệm phải được đánh dấu là Thất bại và phải ghi lại một lỗi.

6. Ưu điểm của Dynamic Testing

Dynamic Testing có thể tiết lộ các khuyết tật chưa phát hiện được được coi là quá khó hoặc phức tạp và không thể được che phủ thông qua Phân tích tĩnh

Trong Dynamic Testing, chúng tôi thực thi phần mềm từ đầu đến cuối, đảm bảo phần mềm không có lỗi, do đó làm tăng chất lượng của sản phẩm và dự án.

Dynamic Testing trở thành một Công cụ cần thiết để phát hiện bất kỳ Mối đe dọa bảo mật nào

7. Nhược điểm của Dynamic Testing

Dynamic Testing là tiêu tốn thời gian vì nó thực thi ứng dụng / phần mềm hoặc mã đòi hỏi lượng lớn Tài nguyên

Dynamic Testing làm tăng chi phí của dự án / sản phẩm vì nó không bắt đầu sớm trong vòng đời phần mềm và do đó, bất kỳ vấn đề nào được khắc phục trong các giai đoạn sau đều có thể dẫn đến tăng chi phí.

8.Phần kết luận:

Trong Kỹ thuật Phần mềm, Xác minh và Xác thực là hai biện pháp được sử dụng để kiểm tra xem sản phẩm phần mềm có đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu hay không. 

Nhìn chung kiểm tra tĩnh liên quan đến xác minh trong khi Dynamic Testing liên quan đến xác nhận. Họ cùng nhau giúp cung cấp Phần mềm Chất lượng hiệu quả về chi phí.

Như vậy bài viết này đã tóm gọn lại những nội dung chủ yếu của Dynamic Testing đó là: Khái niệm, Ví dụ, phân loai và kỹ thuật tiến hành Dynamic Testing. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích khi đọc xong bài viết này.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/dynamic-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo để hoàn thiện bài viết này nhé.

0935 45 3888