Tips chuyển Facebook mới về giao diện Facebook cũ

Facebook đang thông báo sẽ cập nhật giao diện người dùng mới trong thời gian sớm nhất, và hiện tại một số account đã tự động chuyển sang giao diện …

Tips chuyển Facebook mới về giao diện Facebook cũ Đọc thêm »