Destructive Testing 2

Destructive Testing là gì? Kỹ thuật, Phương pháp, và Ví dụ

Destructive Testing là gì?

Kiểm thử phá hủy (Destructive Testing) được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm để tìm ra các điểm lỗi trong một chương trình phần mềm. Đây là một phương pháp thử nghiệm trong đó một ứng dụng được cố tình thực hiện để không kiểm tra được tính mạnh mẽ của ứng dụng và xác định điểm lỗi.

Không giống như các phương pháp kiểm tra khác kiểm tra chức năng của một ứng dụng, kỹ thuật này sẽ kiểm tra hành vi không thể đoán trước của người dùng trong ứng dụng.

Đối với Kiểm thử phá hủy, không nhất thiết phải có kiến ​​thức về các yêu cầu ban đầu của một sản phẩm phần mềm. Tuy nhiên, một số kiến ​​thức có thể giúp phát triển một chiến lược kiểm tra tốt.

word image 50

Tại sao phải thực hiện Thử nghiệm phá hủy

Nó giúp hiểu hành vi phần mềm có thể dự đoán được khi phần mềm được sử dụng không đúng cách

Nó giúp kiểm tra tính mạnh mẽ của một sản phẩm phần mềm.

Cách thực hiện Thử nghiệm phá hủy (Destructive Testing)

Kiểm thử phá hủy (Destructive Testing) bao gồm nhiều hoạt động như thiết kế một tập hợp các tập lệnh thử nghiệm, thực thi các tập lệnh thử nghiệm, sửa lỗi, đóng lỗi và cung cấp các chỉ số đạt hoặc không đạt cho các bên liên quan vào cuối quá trình lặp lại.

Đối với Thử nghiệm phá hủy (Destructive Testing), có nhiều cách có thể được kiểm tra. Hãy xem một số ví dụ-

Phương pháp phân tích điểm thất bại: Đây là một hướng dẫn của hệ thống tiến hành đánh giá những gì có thể xảy ra sai sót ở các điểm khác nhau. Đối với chiến lược này, có thể cần sự trợ giúp từ BA (Nhà phân tích kinh doanh).

Đánh giá ngang hàng của người kiểm tra: Nhận các trường hợp thử nghiệm của bạn được phân tích hoặc xem xét bởi một người thử nghiệm đồng nghiệp, người ít quen thuộc với hệ thống / chức năng

Đánh giá kinh doanh các trường hợp thử nghiệm : Người dùng cuối hoặc các chuyên gia có thể nghĩ ra nhiều tình huống hợp lệ mà đôi khi người thử nghiệm có thể không xem xét hoặc bỏ sót vì toàn bộ trọng tâm của họ sẽ là kiểm tra các yêu cầu

Tiến hành kiểm tra thăm dò, sử dụng phiếu chạy: Kiểm tra khám phá bằng cách sử dụng phiếu chạy, sẽ giúp xác định những gì đã được kiểm tra, lặp lại các thử nghiệm và cho phép bạn kiểm soát phạm vi kiểm tra của mình.

Sử dụng nguồn khác: Bạn có thể nhờ ai đó phá vỡ sản phẩm phần mềm và phân tích các tình huống khác nhau.

Phương pháp & Kỹ thuật Destructive Testing

Trong Kỹ thuật phần mềm, phương pháp kiểm thử phá hủy (Destructive Testing) có thể sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm tra như

Thử nghiệm Alpha / Beta

Kiểm tra hồi quy

Kiểm tra giao diện

Phân vùng tương đương

Kiểm tra vòng lặp

Kiểm tra sự chấp nhận, v.v.

Trong khi vài kỹ thuật có thể được sử dụng với những thay đổi được, White Box Testing , kiểm tra an ninh , Defect Testing, khói kiểm tra, và vân vân.

Trong khi thực hiện thử nghiệm phá hủy (Destructive Testing), có một số điều kiện thử nghiệm nhất định

Phần mềm sẽ không bao giờ xử lý hoặc chấp nhận dữ liệu đầu vào không hợp lệ

Bất kể tính hợp lệ hay đúng đắn của dữ liệu đầu vào, phần mềm phải luôn tạo ra dữ liệu đầu ra phù hợp

Tóm lược:

Trong kỹ thuật này, một ứng dụng được tạo ra một cách cố ý để chương trình không kiểm tra được tính mạnh mẽ của ứng dụng đó.

Đối với Kiểm thử phá hủy, không nhất thiết phải có kiến ​​thức về các yêu cầu ban đầu của một sản phẩm phần mềm.

Như vậy, bài viết này chưa đến 1000 từ, nhưng nó đã tóm gọn lại khái niệm về Destructive Testing để các bạn dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng hướng dẫn các bạn về Phương pháp & Kỹ thuật của Destructive Testing.

Bài viết đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Đồng thời cảm ơn https://www.guru99.com/destructive-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo để hoàn thiện bài viết này.

 

0935 45 3888