Conformance Testing 2

Conformance Testing: Khái niệm, Ưu và Nhược điểm

1.Conformance Testing là gì?

Conformance Testing là một kỹ thuật kiểm tra phần mềm được sử dụng để chứng nhận rằng hệ thống phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định như được định nghĩa bởi IEEE, W3C hoặc ETSI. 

Mục đích của Conformance Testing là để xác định cách một hệ thống đang được kiểm tra xác nhận là đáp ứng các yêu cầu riêng của một tiêu chuẩn cụ thể. Kiểm tra Tuân thủ còn được gọi là Kiểm tra Tuân thủ.

Nó có thể giải quyết một số khía cạnh kỹ thuật nhưng chủ ý nó bao gồm:

Hiệu suất

Chức năng

Mạnh mẽ

Khả năng tương tác

Hành vi của hệ thống

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Alpha Testing và Beta Testing : Sự khác biệt là gì?

Alpha Testing là gì? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie

User Acceptance Testing ( UAT) Là Gì? 11 Vấn Đề Của UAT

2.Các loại Conformance Testing

Conformance Testing có thể là logic hoặc vật lý, và nó bao gồm các loại kiểm tra sau đây;

Kiểm tra tuân thủ

Kiểm tra tải

Bài kiểm tra về áp lực

Kiểm tra âm lượng

word image 47

3.Tại sao chúng ta cần Conformance Testing?

Để kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống

Để kiểm tra xem tài liệu hệ thống có đầy đủ hay không, cần thiết

Để kiểm tra sự phát triển, thiết kế và đánh giá theo thông số kỹ thuật

4.Tại sao chúng ta cần Conformance Testing?

Để kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống

Để kiểm tra xem tài liệu hệ thống có đầy đủ hay không, cần thiết

Để kiểm tra sự phát triển, thiết kế và đánh giá theo thông số kỹ thuật

5.Khi nào và làm thế nào để thực hiện Conformance Testing?

Khi chúng ta cần kiểm tra tính nhất quán, tính hoàn chỉnh và tính đúng đắn tổng thể của hệ thống đối với các thông số kỹ thuật yêu cầu tại thời điểm đó, Conformance Testing được thực hiện

Có một số phương pháp luận để thực hiện nó không khác nhiều so với các Giai đoạn Vòng đời Phát triển của chúng tôi như;

  • Phân tích thông số kỹ thuật yêu cầu
  • Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra
  • Chuẩn bị các trường hợp kiểm thử và mục đích của nó
  • Tạo tài liệu cho các thiết kế thử nghiệm đã chuẩn bị

Chúng ta cần tập trung vào một số khía cạnh bổ sung của thông số kỹ thuật như tập hợp con, thường có ba loại như ‘Hồ sơ’, ‘Cấp độ’ và ‘Mô-đun’.

  • Hồ sơ là một tập hợp con các thông số kỹ thuật bao gồm chức năng của hệ thống để đáp ứng các yêu cầu và dành riêng cho một nhóm người dùng cụ thể
  • Mức là tập hợp con lồng nhau của các chi tiết kỹ thuật nơi Level1 chỉ ra thông số kỹ thuật cơ bản và level2 chỉ Level1 + thêm / chức năng mới
  • Mô-đun là tập hợp các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật có tương quan đáng kể

6.Quy trình Conformance Testing

Quy trình Conformance Testing hoặc Quy trình Kiểm tra Tuân thủ là cần thiết để đảm bảo hiệu quả, hiệu suất và tránh rủi ro trong tương lai cho một ứng dụng phần mềm. Conformance Testing hiệu quả bao gồm quy trình từng bước sau:

Phân tích tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật

Lựa chọn công cụ kiểm tra và bộ kiểm tra

Thiết kế quy trình kiểm tra

Kiểm tra các xác thực cần thiết

Điều chỉnh các chính sách và chứng nhận thử nghiệm có liên quan

Hãy để chúng tôi xem nhanh trình bày sơ đồ của Quy trình Conformance Testing / tuân thủ để hiểu rõ hơn:

word image 48

Với sự trợ giúp của Use Case, quá trình này sẽ dễ hiểu hơn;

word image 49

Đã đề cập ở trên rằng Conformance Testing đôi khi được gọi là Kiểm tra sự tuân thủ nhưng vẫn có một số thông tin cơ bản khiến Conformance Testing khác với Kiểm tra sự tuân thủ.

Chúng tôi sẽ xem xét so sánh và tương phản giữa cả hai;

Conformance Testing Compliance Testing
Conformance Testing là cách chính thức và chính xác để kiểm tra các tiêu chuẩn Kiểm tra sự tuân thủ là cách thức kiểm tra tiêu chuẩn không chính thức và ít chính xác hơn
Chứng nhận sự phù hợp chỉ áp dụng cho hệ điều hành có Tổ chức chứng nhận chính thức Hệ điều hành cung cấp một API duy nhất của POSIX (Giao diện Hệ điều hành Di động) được cho là Tuân thủ
Conformance Testing được sử dụng để kiểm tra hệ thống cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các tiêu chuẩn nhất định Compliance Testing được sử dụng để kiểm tra hệ thống cung cấp hỗ trợ cho một số tiêu chuẩn nhất định

7. Ưu điểm của Conformance Testing:

Đảm bảo việc thực hiện đúng các thông số kỹ thuật

Đảm bảo tính di động và khả năng tương tác

Cung cấp việc sử dụng thích hợp các tiêu chuẩn

Có thể đảm bảo rằng các giao diện và chức năng đang hoạt động như mong đợi

Giúp xác định các lĩnh vực được tuân thủ với những lĩnh vực không được tuân thủ như cú pháp và ngữ nghĩa

8. Nhược điểm của Conformance Testing:

Giống như các loại kiểm tra khác, Conformance Testing cũng có một số nhiệm vụ khá khó thực hiện và có thể trở thành một thách thức. Một số trong số họ được liệt kê dưới đây;

Để thực hiện Conformance Testing một cách hiệu quả, nó cần phải xác định loại hệ thống cần được kiểm tra cùng với phương pháp luận phù hợp

Phân loại thông số kỹ thuật thành cấu hình, Cấp độ và Module

Xác định trước giá trị

Thiết kế các phần mở rộng, tùy chọn và phương pháp tiếp cận để chạy quá trình thử nghiệm thành công.

9. Conformance Testing cho hệ thống di động:

Cũng giống như các loại Kiểm tra phần mềm khác, Conformance Testing cũng có thể được thực hiện cho các hệ thống di động . Sau khi hệ thống được lắp ráp, nó được kiểm tra để sử dụng trước khi triển khai thông qua Conformance Testing.

Theo loại mạng như GSM hoặc CDMA, các thử nghiệm được thực hiện để đạt được sự phù hợp và khả năng tương tác.

Các thử nghiệm này có thể bao gồm;

Kiểm tra giao thức

Kiểm tra An toàn / Bảo mật

Kiểm tra thẻ SIM

Kiểm tra tần số vô tuyến (RF)

Kiểm tra âm thanh

Kiểm tra độ hấp thụ riêng

10. Tóm lược:

Conformance Testing còn được gọi là Kiểm tra kiểu là một cách kiểm tra chính thức

Nó được sử dụng để xác định xem hệ thống có tuân theo đặc điểm kỹ thuật của các yêu cầu hay không

Nó bao gồm Kiểm tra trang phục, Kiểm tra tải trọng, Kiểm tra khối lượng và Kiểm tra sự tuân thủ

Nó cũng được coi là Kiểm tra sự tuân thủ nhưng có những khác biệt cơ bản giữa cả hai

Chương trình Conformance Testing, phương pháp kiểm tra và công cụ kiểm tra là một số lĩnh vực quan trọng nhất của Conformance Testing

Đảm bảo cho việc sử dụng tiêu chuẩn và khả năng tương tác đạt được thông qua Conformance Testing trong Kỹ thuật phần mềm.

Conformance Testing cũng được thực hiện cho Hệ thống di động.

Thông qua bài viết này, bạn đoc đã nắm được hết những thông tin như: Conformance Testing là gì, ưu điểm và nhược điểm, cũng như quy trình vận hàng của Conformance Testing phải không nào.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Cảm ơn https://www.guru99.com/conformance-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888