Black Box Testing 2

Black Box Testing Là Gì? Kỹ Thuật, Ví Dụ Và Phân Loại

1.Black Box Testing là gì?

Black Box Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó các chức năng của ứng dụng phần mềm được kiểm tra mà không cần có kiến ​​thức về cấu trúc mã nội bộ, chi tiết triển khai và đường dẫn nội bộ. 

Black Box Testing chủ yếu tập trung vào đầu vào và đầu ra của các ứng dụng phần mềm và nó hoàn toàn dựa trên các yêu cầu và thông số kỹ thuật của phần mềm. Nó còn được gọi là Kiểm tra hành vi.

word image 34

Hộp đen ở trên có thể là bất kỳ hệ thống phần mềm nào bạn muốn kiểm tra. Ví dụ: một hệ điều hành như Windows, một trang web như Google, một cơ sở dữ liệu như Oracle hoặc thậm chí là ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn. 

Trong Kiểm tra hộp đen, bạn có thể kiểm tra các ứng dụng này bằng cách chỉ tập trung vào các đầu vào và đầu ra mà không cần biết việc triển khai mã nội bộ của chúng. 

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Alpha Testing và Beta Testing : Sự khác biệt là gì?

Alpha Testing là gì? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie

User Acceptance Testing ( UAT) Là Gì? 11 Vấn Đề Của UAT

2. Làm thế nào để thực hiện BlackBox Testing

Dưới đây là các bước chung sau để thực hiện bất kỳ loại BlackBox Testing nào.

Ban đầu, các yêu cầu và thông số kỹ thuật của hệ thống được kiểm tra.

Tester chọn các đầu vào hợp lệ (kịch bản kiểm tra tích cực) để kiểm tra xem SUT có xử lý chúng một cách chính xác hay không. Ngoài ra, một số đầu vào không hợp lệ (kịch bản kiểm tra âm tính) được chọn để xác minh rằng SUT có thể phát hiện ra chúng.

Tester xác định đầu ra dự kiến ​​cho tất cả các đầu vào đó.

Người kiểm thử phần mềm xây dựng các trường hợp kiểm thử với các đầu vào đã chọn.

Các trường hợp thử nghiệm được thực thi.

Người kiểm tra phần mềm so sánh kết quả đầu ra thực tế với kết quả đầu ra dự kiến.

Các khiếm khuyết nếu có sẽ được sửa và kiểm tra lại.

word image 35

3.Các loại BlackBox Testing

Có nhiều loại Kiểm tra Hộp đen nhưng sau đây là những loại nổi bật –

Kiểm thử chức năng – Loại Black Box Testing này có liên quan đến các yêu cầu chức năng của một hệ thống; nó được thực hiện bởi những người kiểm tra phần mềm.

Kiểm thử phi chức năng – Loại Black Box Testing này không liên quan đến kiểm tra chức năng cụ thể mà là các yêu cầu phi chức năng như hiệu suất, khả năng mở rộng, khả năng sử dụng.

Kiểm tra hồi quy – Kiểm tra hồi quy được thực hiện sau khi sửa mã, nâng cấp hoặc bất kỳ bảo trì hệ thống nào khác để kiểm tra mã mới không ảnh hưởng đến mã hiện có.

word image 36

4.Các công cụ được sử dụng để kiểm tra hộp đen:

Các công cụ được sử dụng để kiểm tra hộp đen phần lớn phụ thuộc vào loại kiểm tra hộp đen mà bạn đang thực hiện.

Đối với Kiểm tra chức năng / hồi quy, bạn có thể sử dụng – QTP , Selenium

Đối với các bài kiểm tra phi chức năng, bạn có thể sử dụng – LoadRunner , Jmeter

5.Kỹ thuật kiểm tra hộp đen

Sau đây là Chiến lược kiểm tra nổi bật trong số nhiều chiến lược được sử dụng trong Black Box Testing

Kiểm thử lớp tương đương: Nó được sử dụng để giảm thiểu số lượng các trường hợp kiểm thử có thể xảy ra ở mức tối ưu trong khi vẫn duy trì phạm vi kiểm tra hợp lý.

Kiểm tra giá trị ranh giới : Kiểm tra giá trị ranh giới tập trung vào các giá trị ở ranh giới. Kỹ thuật này xác định xem một phạm vi giá trị nhất định có được hệ thống chấp nhận hay không. Nó rất hữu ích trong việc giảm số lượng các trường hợp thử nghiệm. Nó phù hợp nhất cho các hệ thống có đầu vào nằm trong phạm vi nhất định.

Kiểm tra bảng quyết định: Một bảng quyết định đưa các nguyên nhân và ảnh hưởng của chúng vào một ma trận. Có một sự kết hợp duy nhất trong mỗi cột.

word image 37

6.So sánh Kiểm tra Black Box và White Box:

Black Box Testing White Box Testing
trọng tâm chính của Black Box Testing là xác nhận các yêu cầu chức năng của bạn. White Box Testing  ( Kiểm thử đơn vị) xác nhận cấu trúc bên trong và hoạt động của mã phần mềm của bạn
Black Box Testing mang lại sự trừu tượng từ mã và tập trung vào nỗ lực kiểm tra hành vi của hệ thống phần mềm. Để tiến hành White Box Testing, kiến ​​thức về ngôn ngữ lập trình cơ bản là điều cần thiết. Các hệ thống phần mềm ngày nay sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác nhau và không thể biết tất cả chúng.
Black Box Testing tạo điều kiện giao tiếp kiểm tra giữa các mô-đun White Box Testing không tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm tra giao tiếp giữa các mô-đun

7. Black Box Testing và vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

Black Box Testing có vòng đời riêng của nó được gọi là Vòng đời kiểm thử phần mềm ( STLC ) và nó liên quan đến mọi giai đoạn của Vòng đời phát triển phần mềm của Kỹ thuật phần mềm.

Yêu cầu – Đây là giai đoạn đầu của SDLC và trong giai đoạn này, một yêu cầu được tập hợp. Người kiểm thử phần mềm cũng tham gia vào công đoạn này.

Lập kế hoạch & phân tích thử nghiệm – Các loại thử nghiệm áp dụng cho dự án được xác định. Một Test Plan được tạo ra mà xác định rủi ro dự án càng tốt và giảm nhẹ của họ.

Thiết kế – Trong giai đoạn này Các trường hợp / tập lệnh thử nghiệm được tạo trên cơ sở các tài liệu yêu cầu phần mềm

Thực thi kiểm tra – Trong giai đoạn này, các trường hợp kiểm thử đã chuẩn bị được thực thi. Các lỗi nếu có sẽ được sửa và kiểm tra lại.

8. Kết

Như vậy bài viết này chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn về khái niệm Black Box Testing rồi phải không nào. Ngoài ra chúng tôi còn giúp bạn so sánh giữa Black Box TestingWhite Box Testing để các bạn dễ dàng phân biệt. Chúc các bạn áp dụng hiệu quả khi đọc xong bài viết này nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, đồng thời cảm ơn https://www.guru99.com/black-box-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo để hoàn thành tốt bài viết này.

 

0935 45 3888