• Thông tin báo giá thiết kế website Cam kết thực hiện
 • Miễn phí Hosting, băng thông không giới hạn (nếu mua kèm gói bảo trì)

 • Miễn phí domain .com

 • Khởi tạo website theo mẫu có sẵn trong hệ thống

 • Khởi tạo website theo mẫu khách hàng gửi

 • Thời gian hoàn thành (ngày)

 • Thiết kế banner chính

 • Viết bài tin tức cho website

 • Bảo hành vĩnh viễn

 • 2 ngày
 • Bảng giá website gói cá nhân

  GÓI WEB1

  2.990.000 đ
 • Miễn phí Hosting, băng thông không giới hạn (nếu mua kèm gói bảo trì)

 • Miễn phí domain .com

 • Khởi tạo website theo mẫu có sẵn trong hệ thống

 • Khởi tạo website theo mẫu khách hàng gửi

 • Thời gian hoàn thành (ngày)

 • Thiết kế banner chính

 • Viết bài tin tức cho website

 • Bảo hành vĩnh viễn

 • 7
 • 3
 • Bảng giá website gói công ty

  GÓI WEB2

  4.990.000 đ
 • Miễn phí Hosting, băng thông không giới hạn (nếu mua kèm gói bảo trì)

 • Miễn phí domain .com

 • Khởi tạo website theo mẫu có sẵn trong hệ thống

 • Khởi tạo website theo mẫu khách hàng gửi

 • Thời gian hoàn thành (ngày)

 • Thiết kế banner chính

 • Viết bài tin tức cho website

 • Bảo hành vĩnh viễn

 • 15
 • 1
 • 5
 • Bảng giá website GÓI WEB3

  GÓI WEB3

  7.990.000 đ
 • Miễn phí Hosting, băng thông không giới hạn (nếu mua kèm gói bảo trì)

 • Miễn phí domain .com

 • Khởi tạo website theo mẫu có sẵn trong hệ thống

 • Khởi tạo website theo mẫu khách hàng gửi

 • Thời gian hoàn thành (ngày)

 • Thiết kế banner chính

 • Viết bài tin tức cho website

 • Bảo hành vĩnh viễn

 • 30
 • 5
 • 7
 • Bảng giá website GÓI WEB3

  GÓI WebOpt

  ( Giá tùy chọn )
 • Miễn phí Hosting, băng thông không giới hạn (nếu mua kèm gói bảo trì)

 • Miễn phí domain .com

 • Khởi tạo website theo mẫu có sẵn trong hệ thống

 • Khởi tạo website theo mẫu khách hàng gửi

 • Thời gian hoàn thành (ngày)

 • Thiết kế banner chính

 • Viết bài tin tức cho website

 • Bảo hành vĩnh viễn

 • 2 ngày
 • Tùy theo yêu cầu
 • Tùy theo yêu cầu
 • Tùy theo yêu cầu

text-paper BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

Để có thể xem rõ hơn về bảng giá đầy đủ và làm đúng những tính năng của khách hàng mong muốn, cũng như các
tính năng thêm. Khách hàng có thể liên hệ VFFTech JSC qua:

Hotline: 0905 509 606 - Email: info@vfftech.com để được tư vấn thêm.

Hoặc Download file PDF Bảng giá dịch vụ VFFTech trên website của chúng tôi, chọn tên gói dịch vụ và gửi về email của VFFTech JSC
để dễ nắm bắt được yêu cầu thiết kế và tứ vấn, báo giá chính xác.

phone_fix_pc