• Thông tin báo giá thiết kế website Cam kết thực hiện
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • Gói SG1-A

  1.190.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 4

 • 5

 • Gói SG1-B

  1.790.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 20

 • 5 (HĐ 3 tháng)

 • 6

 • 10

 • Gói SG2-A

  2.990.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 45

 • 7 (HĐ 3 tháng)

 • 8

 • 15

 • Gói SG2-B

  4.190.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 60

 • 5

 • 10

 • 20

 • Gói SG2-C

  5.990.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 100

 • 7

 • 15

 • 30

 • Gói SG3-A

  11.490.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 200

 • 10

 • 20

 • 40

 • Gói SG3-B

  17.990.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 500

 • 15

 • 30

 • 55

 • Gói SG3-C

  35.990.000/ Tháng
 • Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

 • Tạo file sơ đồ Website sitemap.xml

 • Tạo file robot.txt

 • Cài đặt công cụ phân tích Website Google Analytic

 • Cài đặt công cụ quản lý Website Webmaster Tools

 • Kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi liên kết

 • Đi link diễn đàn chất lượng dùng làm backlink, quảng bá Website

 • Xây dựng hệ thống Web vệ tinh WordPress, Googlesite, code tay,..

 • XÂY DỰNG – PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

 • Viết bài chuẩn SEO mới 100% (tối đa 400-500 từ)

 • Biên tập chuẩn SEO bài viết đã có sẵn trên Website

 • Đi link nội bộ, tạo liên kết chặt chẽ trong Website

 • Đăng ký bài viết/Website với Google, Bing, Yahoo,..

 • 1000

 • 25

 • 45

 • 70

text-paper GHI CHÚ VFFTECH VỀ BẢNG GIÁ

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT

Ngày phát hành: 07/09/2018

Đơn vị phát hành: Công ty cổ phần công nghệ VFFTech

text-paper BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

Để có thể xem rõ hơn về bảng giá đầy đủ và làm đúng những tính năng của khách hàng mong muốn, cũng như các
tính năng thêm. Khách hàng có thể liên hệ VFFTech JSC qua:

Hotline: 0905 509 606 - Email: info@vfftech.com để được tư vấn thêm.

Hoặc Download file PDF Bảng giá dịch vụ VFFTech trên website của chúng tôi, chọn tên gói dịch vụ và gửi về email của VFFTech JSC
để dễ nắm bắt được yêu cầu thiết kế và tứ vấn, báo giá chính xác.

phone_fix_pc